Български  English  


   

МЕЖДУНАРОДНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЕЛСКОСТОПАНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ БАТА АГРО 30 август - 3 септември 2016

МЕЖДУНАРОДНО СЕЛСКОСТОПАНСКО
ИЗЛОЖЕНИЕ

ПРОЛЕТ 8-12 МАРТ 2016
Влезте в сайта на

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРОТЕХНИКА

Българската асоциация на търговците на агротехника - БАТА АГРО е неправителствена браншова организация, която обединява фирми, оторизирани от водещи световни производители на земеделска техника за внос и дистрибуция на самоходна и прикачена агротехника на територията на Република България. БАТА АГРО е създадена през 2005 г. и днес обединява най-големите фирми в бранша.